Професійне спрямування

Професія першого вчителя унікальна, неповторна, життєдайна. Саме він відкриває нову "шкільну епоху" дитинства. Спрямовує невичерпну дитячу енергію через любов, розумну вимогливість, виховує повагу малюків до свого нового статусу, виписує школярську долю. 

   Педагог виховує навички спілкування та співробітництва для того, щоб навчити маленького школяра вчитися.  


   Основним своїм завданням я вважаю не "донести","пояснити" і "показати" учням, а організувати спільний пошук розв'язання завдань, вирішення проблеми. Намагаюсь перетворити кожен урок на урок-мислення, урок-діалог, урок-співпраці, урок-казку. Створюю на уроці "ситуацію успіху", намагаюся викликати у дітей потребу самостійно знаходити відповідь на запитання. 

   В своїй роботі впроваджую інноваційні технології навчання, активно використовую мультимедійне забезпечення. 
   За основу спілкування беру доброзичливість і щирість, принциповість і відповідальність, бо саме від цього залежить, чи стане вчитель для дитини близькою людиною. 

Я  щоранку  заходжу  в  клас

 На  дитячих  обличчях – усміх.

Що  я  варта, діти, без  вас?

Ви  натхнення моє, мій  успіх.

За  плечима  сивіють  роки,

 Але  й  досвід  прийшов  з літами.

 Що  я  варта без  вас, малюки?

 Я в  безмежнім  боргу  перед  вами.

Щоб  любові  вогонь  не  згас,

Щоб  віддать  дітям  серце  і  душу,

Я  щоранку  заходжу  в  клас, 

Я учитель - я  вчити  буду!